Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie MODELU BIZNESOWEGO dla projektu „Internacjonalizacja produktów o marce KorolFood w rozwoju Rynków Europejskich i otwarcie nowych Rynków Azjatyckich”

Zapraszam do składania ofert na wykonanie MODELU BIZNESOWEGO dla projektu „Internacjonalizacja produktów o marce KorolFood w rozwoju Rynków Europejskich i otwarcie nowych Rynków Azjatyckich”, który ma stanowić dokument (załącznik) w procesie aplikowania o środki do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

 

Link do wymaganego szablonu Modelu Biznesowego

http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-dzialania-1-2-internacjonalizacja-msp-1-konkurs-2018-r

 

Ogólna koncepcja projektu. Jako Firma KorolExport Michał Korol działam od 2002 r. na rynku produktów spożywczych: koncentraty owocowe, pulpy owocowe, mrożonki owocowo-warzywne. Swoje produkty sprzedaję na rynek krajowy ale też w ok. 30% eksportuję do Niemiec oraz Izraela. Zamierzam skorzystać ze środków UE w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w celu umocnienia swojej pozycji na dotychczasowych rynkach jak też „wejścia” na rynki Azjatyckie. Model finansowy winien określać najkorzystniejsze dla mnie rozwiązania, poparte wiedzą oraz analizą rynku. W szczególności doceniam rynki Azjatyckie (na tym etapie jednak nie sugeruję rozwiązań). Model uwzględniać winien zakres projektu określony w regulaminie konkursu stanowiący zamknięty katalog działań koniecznych do osiągniecia zamierzonego celu. Proszę uwzględnić limity kosztów na poszczególne działania.

 

Ofertę proszę składać na załączonym szablonie (załącznik nr 1).

Termin złożenia ofert 23.03.2018 r. do godziny 2000 Termin realizacji 27.03.2018.r

Oferty proszę kierować drogą mailową na adres korol@korol.pl (skan z pieczątką)

 

Data publikacji: 2018.03.12 10:59

Nasi partnerzy strategiczni

Opatowicz & Waker Co. Gdynia,

Kancelaria Kowalik i Wspólnicy, Warszawa

Kancelaria Arkana - Lex. Gdynia.

Consulting   Care   Creative  Commerce   Competence   Outsourcing